Financieel

Financieel beleid & strategieVIRTUTEM is bij uitstek de partij welke pragmatisch in staat is om een betrouwbaar financieel model te ontwikkelen voor onderwijsinstellingen. Ziet u jaarlijks grote afwijkingen tussen begroting versus realisatie of fluctuaties tussen noodzakelijke bezuinigingen en grote overschotten? Wij helpen uw onderwijsinstelling om het jaar in te gaan zonder schommelingen in het financieel beleid. Er is geen sprake meer van onverwachte bezuinigingen of voortdurend nieuwe ontwikkelingen en voorspellingen, wat veel onzekerheid met zich meebrengt binnen onderwijsteams.

VIRTUTEM is in staat om uw onderwijsinstelling in de basis op orde te krijgen op grond waarvan:Neem contact op!