Over VIRTUTEM ©

VIRTUTEM heeft de drive om concreet en effectief bij te dragen aan beter onderwijs in Nederland. Onze aanpak kenmerkt zich door concrete oplossingen, een ondernemende werkstijl en relatiegerichte samenwerking, door middel van een modern businessmodel.


VIRTUTEM is een netwerk van gedreven adviseurs en interim managers, gevestigd centraal in Nederland. Door te helpen bij bedrijfsvoeringsvraagstukken binnen Finance & Control, draagt VIRTUTEM bij aan een meer concreet en effectiever onderwijs in Nederland. Als bedrijf sinds 2015 actief in alle onderwijssectoren en als netwerk een groep van zeer ervaren professionals in de publieke sector.


Wij leveren toegevoegde waarde op overzichtelijke schaal, door betaalbaar en pragmatisch in te spelen op uw specifieke behoeften. Op expertisegebieden als procesmanagement, verandermanagement en teamcoaching werken we samen met betrouwbare partners.

VIRTUTEM hanteert als uitgangspunt dat wij bij alle opdrachten daadwerkelijk een toegevoegde waarde willen leveren. Dit doen wij door betrouwbaar te zijn, resultaatgericht te werken en concrete oplossingen aan te reiken waarmee de bedrijfsvoering verbeterd wordt. Voor betere onderwijs gaan wij ons bed uit, en we doen het voor onze jongeren! We staan niet voor de klas, maar dragen wel bij aan de randvoorwaarden van hoog tot laag in de organisatie. Moedig, met een gezonde dosis energie, denk- en daadkracht. VIRTUTEM staat voor een netwerk van professionals met ruime ervaring binnen de publieke sector, welke zich gevormd heeft rond Erik-Jan Luchies.

Wat betekent VIRTUTEM?

De naam VIRTUTEM komt uit het Latijn en betekent ‘vermogen’ in de betekenis van ‘moedig’ en ‘krachtig’. Waarom deze naam? VIRTUTEM wil voor een extra stimulans zorgen bij haar opdrachtgevers en staat voor topkwaliteit waar u op pragmatische wijze aanspraak op kunt maken.


Missie en Visie

VIRTUTEM heeft als missie om concreet en effectief bij te dragen aan beter onderwijs in Nederland. VIRTUTEM werkt vanuit modern business model. Onze aanpak kenmerkt zich door concrete oplossingen, een ondernemende werkstijl en relatiegerichte samenwerking. VIRTUTEMS visie is het ondersteunen van onderwijsinstellingen op het gebied van Finance & Control.


Historie VIRTUTEM

Erik-Jan heeft VIRTUTEM opgericht in 2015 vanuit de drive om instellingen praktisch te helpen bij bedrijfsvoeringsvraagstukken in het onderwijs. VIRTUTEM biedt verandervermogen door snel beschikbaar te zijn en door betaalbaar een passende oplossing te bieden.

Dit doet hij zelfstandig - maar nooit alleen. Met zijn onderwijservaring en brede netwerk kan VIRTUTEM opdrachtgevers bijna altijd van dienst zijn en hen voorzien van een passende oplossing. Hetzij zelfstandig of in samenwerking met partners van VIRTUTEM, hetzij met een tip of doorverwijzing naar kwalitatief goede mensen met bewezen ervaring in de onderwijssector. Kwaliteit, transparantie en verbinding staan centraal onder de formule van VIRTUTEM.