Allocatiemodel

Allocatiemodel voor onderwijsinstellingen


De interne allocatie is het vaststellen van een eerlijke en efficiënte verdeling van inkomsten en toerekening van kosten naar de verschillende organisatie eenheden binnen het onderwijs. Allocatie van inkomsten en toerekenen van indirecte kosten is veelal politiek een ingewikkeld proces. Geen allocatiemethode voldoet aan alle principes van een efficiënte verdeling, VIRTUTEM werkt echter met een methode waardoor u als onderwijsstelling zorgeloos erop kunt vertrouwen dat de verdeling transparant op grond van heldere uitgangspunten tot stand wordt gebracht. VIRTUTEM bouwt het allocatiemodel, rekent verschillende effecten door, begeleid het bestuurlijk proces om te komen tot draagvlak en besluitvorming en zorgt voor aansluiting op de strategische koers van de instelling.

Neem contact op!