Beleid ontwikkeling

Het ontwikkelen van een financieel beleid voor uw onderwijsinstelling


Bij VIRTUTEM ontwikkelen wij het financieel beleid voor onderwijsinstellingen. Beleidsrijk afgestemd op uw specifieke situatie – rekening houdend met uw ambities en mogelijkheden. Wij borgen dat u voldoet aan de signaleringsgrenzen OC&W en helpen u de interne kaders te (her)formuleren. Waar nodig actualiseren wij de spreadsheets en afgeleide documenten of ondersteunen wij u bij digitalisering van het begrotingsproces.

Met onze inzet maakt u keuze uit tal van variabelen:

  • Centraal / Decentraal budget
  • Reserveren / Investeren
  • Personeel/Materieel
  • Vaste lasten / Variabele lasten
  • Kengetallen en bandbreedtes
  • Uiteenlopende scenario's


Neem contact op!