Strategische bezuinigingen in het onderwijs


Krimp, beleidswijzigingen of disfunctioneren op sleutelposities leidt regelmatig tot de noodzaak tot bezuinigingen. De ‘kaasschaaf-methode’ is daarbij lang niet altijd toereikend. VIRTUTEM helpt onderwijsinstellingen om gefundeerd en doeltreffend in te grijpen. Planmatig op grond van een heldere probleemanalyse afgestemd op de te verwachten ontwikkelingen voor de middellange termijn. Wij laten u inzien wat er aan de hand is – en begeleiden u om de gevolgen het hoofd te bieden. VIRTUTEM helpt keuzes maken, rekent de effecten door, bereidt besluitvorming voor en informeert stakeholders over de voortgang. Zo zijn we in staat om samen met u de trendbreuk te realiseren – en het momentum te gebruiken om te komen tot duurzaam financieel beleid.

Neem contact op!