Kaderbrief- en begroting

Het strategisch financieel beleid en de interne allocatie wordt voor het management concreet middels de kaderbrief. In de kaderbrief wordt duidelijk gemaakt hoe het financieel kader er uit komt te zien voor de organisatie onderdelen zoals scholen, opleidingen, diensten of teams. Wat zijn de speerpunten in het beleid, hoeveel formatie kan ingezet worden en welke centrale budgetten zijn beschikbaar? VIRTUTEM geeft voor alle stakeholders duidelijke antwoorden op de meest voorkomende vragen. Wij hanteren een methode welke orde rust en regelmaat geeft aan onderwijsteams. Een stabiele kaderbegroting waarop teammanagers kunnen vertrouwen. Incidenten en fluctuaties managen en verantwoorden we daar waar het thuishoort – aan de bestuurstafel.

VIRTUTEM is uw partner die uw consistente factor is voor uw instelling om de kaderbegroting of het financieel beleid op te zetten en langdurig te beheren. VIRTUTEM bewaakt en onderhoud de uitgangspunten en principes. Dit resulteert in een financieel gezonde bedrijfsvoering – waarbij alle organisatieonderdelen opereren binnen kader. Geen verrassingen, excuses of excessen meer. Onderhoudt een transparant kader met volop ruimte voor innovatie.


Neem contact op!