• Consultancy

Consultancy

Financieel beleid en strategie

Wenst u stabiliteit in het te voeren financieel beleid? Voorspelbaar, herkenbaar en transparant? Met volop middelen voor het primaire proces en voldoende ruimte voor ontwikkeling en investeringen? VIRTUTEM helpt onderwijsinstellingen om te komen tot dit beleidskader op grond waarvan bestuur, directies en managementteams tot invulling van hun afgeleide plannen kunnen komen. Wilt u meer weten of wenst u begeleiding om het financieel beleid neer te zetten binnen uw instelling? Neem contact met ons op.Situatieanalyses

Heeft u onvoldoende vertrouwen in de rapportages welke u ontvangt? Verlopen processen in-efficiënt of wordt u geconfronteerd met onverwachte tegenvallende resultaten? VIRTUTEM voert tal van situatieanalyse uit om de werkelijke situatie in beeld te brengen. Van cijferanalyses tot integrale organisatiedoorlichtingen - VIRTUTEM kan u helpen om snel de vinger op de zere plek te leggen en brengt advies uit in relatie tot de vraagstelling.

Teamontwikkeling Financiële Functie

De financiële functie is voor opdrachtgevers soms een 'black-box'. Voor stakeholders is duidelijk dat zaken beter moeten - maar de kennis ontbreekt om het goede gesprek te voeren met betrokkenen. Of omgekeerd: de financiële functie doorziet de organisatie, maar loopt vast op gebaande paden, vaste structuren en praktijken. Wat te doen?

Wenst u meer toegevoegde waarde vanuit de financiële functie? Wij zijn in staat om teams te begeleiden in hun ontwikkeling. Op inhoud alsmede op persoonlijke- en teamontwikkeling. Wij werken samen met professionele HR-specialisten en/of NOLOC gecertificeerde (team)coaches. VIRTUTEM stimuleert de vakinhoudelijke ontwikkeling.

Tools

VIRTUTEM kent het netwerk van externe leveranciers van de onderwijsmarkt goed. Wij weten wat er 'te koop' is op het terrein van Planning & Control. Specifiek daar waar het gaat om het digitaliseren van P&C weten wij de weg. Dit gaat van het optimaliseren van uw spreadsheets tot het digitaliseren van het begrotingsproces, de periodeafsluiting of uw informatievoorziening. Er zijn grote stappen te zetten.

Maar ook als het gaat om het snel en doelgericht doorrekenen van scenario's zijn wij in staat om snel maatwerk te leveren. De basis is standaard - uw vraagstelling uniek.

Onderwijshuisvesting en logistiek

Er ligt veel vermogen verscholen in huisvestingsvraagstukken en de daarmee samenhangende onderwijslogistiek. Vermogen daar waar het gaat om Kapitaalbeslag, maar ook het kunnen beschikken over voldoende verandervermogen. Denk- en daadkracht zijn sleutels om te komen tot vernieuwing, innovatie en het optimaliseren van uw vermogenspositie. Investeert u in mensen of in stenen, wat is de bezettingsgraad, welke mogelijkheden biedt het rooster en hoe stoten we verantwoord vierkante meters af? VIRTUTEM helpt met uiteenlopende huisvestingsvraagstukken. Van tactisch plannen tot aan- en verkoop van vastgoed.

Onze expertises

Financieel beleid strategie

Wij zijn bij uitstek de partij welke pragmatisch in staat is om een betrouwbaar financieel model te ontwikkelen voor onderwijsinstellingen.

Bestuurlijke samenwerking

Gemeenschappelijke ambities maar nog geen formele samenwerking? Wij ondersteunen u om de bestuurlijke samenwerking helder en zorgvuldig te beschrijven.

Kaderbrief en -begroting

Wij vertalen uw vraagstukken naar strategisch financieel beleid. Helpen met de interne allocatie en maken de kaders concreet voor management en stakeholders.

Organisatieontwikkeling

Wij verbeteren de onderwijsondersteunende processen en ontwikkelen betrokken medewerkers. Voor iedere situatie bieden wij een nauwkeurig advies.