Organisatiedoorlichting

Dikwijls laat de kwaliteit van de informatievoorziening te wensen over wat leidt tot onvrede bij management, bestuur en/of toezichthouder. Een niet gewenste situatie – maar u krijgt niet helder wat er aan de hand is?
Bel VIRTUTEM en wij komen tot een situatie-analyse en leggen onze bevindingen vast in een zorgvuldige rapportage. VIRTUTEM maakt herhaaldelijk ‘een foto’ van organisatieonderdelen – om bestuur of management te informeren over de kwaliteit van de processen, medewerkers, rapportages of de organisatie als geheel. Helder, to-the-point en gericht op verbetering.


Neem contact op!