Interim

Parttime aanwezig maar fulltime betrokken!

Veranderen is in de meeste organisaties een kernproces geworden. Vroeger was verandering episodisch. Een organisatie ging over van situatie A naar situatie B. Dan was eenmalige inzet van interimmanagers of adviseurs nodig om die omslag te ondersteunen. Tegenwoordig is verandering continu. In dynamische organisaties behoren flexibele arbeidskrachten tot het personeelsbestand van de organisatie. Ook op het terrein van Finance & Control. In piekperioden of bij specifieke projecten kunt u extra menskracht of specifieke deskundigheid nodig hebben. Bij ziekte of vertrek van uw financiële man of vrouw heeft u snel een tijdelijke vervanger nodig. Bij vacatures wilt u mogelijk eerst een zorgvuldige afweging maken of is er geen geschikte kandidaat te vinden, maar het werk moet wel gedaan worden. Virtutem kan ondersteuning bieden in deze situaties door te zorgen voor een ervaren finance-professional.

Vanuit partnership gaan wij eveneens graag met u in gesprek over continue betrokkenheid bij uw organisatie. Wij zijn voor Finance & Control uw flexibele schil. Dikwijls parttime aanwezig maar fulltime betrokken! We gaan met u om de tafel om samen helder te krijgen welke professional past bij uw vraag en uw organisatie. Wij zorgen vervolgens voor een geschikte professional die méér doet dan op de winkel passen. Iemand die tijdelijk ondersteuning biedt of flexibel inzetbaar is en een blijvende verbetering achterlaat. Wij leveren verandervermogen!