Producten

Snel een concrete oplossing!

Virtutem voert een aantal standaard producten. Beproefde oplossingen welke snel en effectief ingevoerd kunnen worden binnen uw bedrijfsvoering. De basis is standaard – de invulling maatwerk. Aansluitend op uw specifieke situatie en wensen. Wij zorgen snel en effectief voor:

Vitale Financiële Functie

De financiële functie is een aorta voor uw instelling. Een cruciale functie die derhalve sterke invulling nodig heeft. Hoogwaardig – betrouwbaar en vitaal! Virtutem biedt naast organisatorische en inhoudelijke oplossingen ook trajecten aan gericht op persoonlijke ontwikkeling en samenwerking.

Organisatiedoorlichting

Virtutem voert gestructureerde scans uit van uw organisatie. Breed waar het gaat om het functioneren van de organisatie als geheel of juist specifiek gericht op een organisatieonderdeel, vakgebied of deelproces.

Digitalisering P&C

De brede context waarbinnen onderwijsinstellingen opereren vragen om verdergaande modernisering van de interne besturing. Een bewezen oplossing om mee te kunnen gaan in deze ontwikkeling is het digitaliseren van de planning & control cyclus. Slimme software maakt het mogelijk om planning & control efficiënter en effectiever te ondersteunen.

HR-Control

HR-Control heeft als doel om de HR-dienstverlening te optimaliseren om zodoende tot prestatieverbetering te komen. Een beproefde aanpak gericht op het organiseren en stroomlijnen van uw HR-functie.

Scenariotools

Middels intelligente spreadsheets bieden wij maatwerk oplossingen voor uw specifieke investeringsvraagstukken. De scenariotool laat zien wat mogelijk is, waar keuzes gemaakt moeten worden en hoe strategische scenario’s ingrijpen op de financiële huishouding van uw organisatie.