Advies

Direct aan de slag en direct resultaat!

Virtutem is in staat om onderwijsinstellingen te bedienen vanuit een modern business model Instant consulting. Dit is een vorm van adviseren waarbij u direct de oplossing voor een vraagstuk geïmplementeerd krijgt. Geen kosten voor quick scans of onderzoek dat door de consultants eerst moet worden gedaan. Wij kennen de onderwijsbranche en kunnen op het terrein van Finance & Control oplossingen bieden op basis van kennis van de best practices in de sector. Direct aan de slag en direct resultaat. Virtutem kan meteen aansluiten bij teams die u samenstelt uit uw eigen mensen. Deze kennisnichestrategie maakt Virtutem een waardevolle businesspartner, wij leveren direct toegevoegde waarde aan onze klanten. Wij kiezen bewust voor sectorkennis en functionele expertise. Daarbij gaat het er niet om wat we doen, maar hoe we het doen:

  • Doorleven en daadwerkelijk begrijpen van uw vraag
  • Werken aan co-creatie als het gaat om maatwerk en integrale oplossingen
  • Gebruik maken van de kennis, ervaringen en creativiteit van alle betrokkenen
  • Bewust van de impact van veranderingen op de organisatie- en persoonlijk functioneren
  • Gedreven en doelgericht om het gevraagde samen succesvol op te leveren.

Wij mochten inmiddels vele onderwijsinstellingen adviseren, bijvoorbeeld over vraagstukken op het terrein van: Doorontwikkeling financiële functie | Risicomanagement | Control Statements | Informatiemanagement | Optimaliseren P&C | HR-control | Procesmanagement | Administratieve (her)inrichting | Inrichting auditfunctie | Borging wet- en regelgeving | Besturingsmodellen | Investeringsvraagstukken | Treasurybeleid | Kostprijsberekeningen | Businesscases | Due-diligence onderzoeken | Kwaliteitszorg | Onderwijslogistiek.